Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Wariant standard
Powrót do: Strona główna

Kategoria standard to propozycja dla tych, którzy liczą na usługę kompleksową, profesjonalną, świadczoną na najwyższym poziomie przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Wybierający ją Klienci otrzymują pełną obsługę księgową, eksploatacyjną i techniczną przy ograniczonym zakresie windykacji i pomocy prawnej.

Jeśli szukają Państwo rozwiązania, które pozwoli Wam zachować decydujący głos w kluczowych kwestiach dotyczących Waszych nieruchomości a jednocześnie zdejmie z Was obowiązek ich codziennej obsługi i nadzoru, poprzez przekazanie tych zadań profesjonalnemu podmiotowi, wówczas polecamy rozważenie naszej standardowej oferty. Mimo, iż nazywa się standardowa to z pewnością zostanie „uszyta na miarę” Państwa konkretnych potrzeb i oczekiwań. To idealny kompromis pomiędzy najwyższą jakością i konkurencyjną ceną.

Chcielibyśmy zaskakiwać tylko szybkimi i pozytywnymi zmianami w Waszych nieruchomościach a nie dodatkowymi kosztami dlatego wybierając naszą ofertę nie zapłacicie dodatkowo za korespondencję, nadzór branżowego inspektora czy roczny przegląd ogólnobudowlany nieruchomości.

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer