Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Obsługa księgowa
Powrót do: Strona główna

Kluczowym aspektem funkcjonowania każdej nieruchomości są jej finanse. Jedynie poprzez zapewnienie właściwych procedur, w tym zakresie, możliwe jest realizowanie zadań na pozostałych płaszczyznach istnienia nieruchomości. Najważniejsze aby były one zgodne z prawem, jasne, przejrzyste, dające właścicielom – na każdym etapie – możliwość kontroli oraz aby pokazywały faktyczną „kondycję” nieruchomości zarówno w aspekcie uzyskiwanych przychodów jak i ponoszonych kosztów. Dlatego tak dużą wagę, od początku istnienia Spółki, przywiązujemy do pracy Działu Księgowości.

W zakresie księgowej obsługi nieruchomości oferujemy m.in.:

 • dla nowopowstających Wspólnot pomoc w nadaniu numerów NIP i REGON oraz otworzeniu Rachunku Bankowego;
 • protokolarne przejęcie dokumentacji księgowej nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera;
 • jej przechowywanie i nadzór;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów w oparciu o obowiązujące przepisy i podjęte uchwały;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i jego ewentualnych korekt wynikających z podjętych uchwał;
 • przygotowywanie propozycji wysokości stawek w oparciu o faktyczne wpływy i ponoszone koszty;
 • okresowe przygotowanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie windykacji zadłużeń zarówno na etapie przedsądowym jak i postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej;
 • przygotowywanie dokumentów stanowiących księgowe załączniki do przedkładanych, na zewnątrz, dokumentów lub wniosków;
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych;
 • możliwość bieżącego sprawdzenia stanu indywidualnych rozliczeń albo za pośrednictwem e-boka, albo podczas osobistej wizyty w Dziale Księgowości;
Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer