Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Oferta
Powrót do: Strona główna

Jeżeli są Państwo właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dysponujecie innym tytułem prawnym do nieruchomości i nie macie czasu, ochoty, umiejętności bądź wiedzy jak właściwie poprowadzić związane z nimi sprawy albo potrzebujecie jedynie merytorycznego wsparcia w zakresie ich bieżącego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu z nami. 
Udowodnimy, że dzięki pasji, zaangażowaniu, profesjonalizmowi i doświadczeniu, w krótkim czasie, potrafimy pozytywnie zmieniać powierzone obiekty.
Zapraszamy do współpracy wspólnoty, deweloperów, właścicieli indywidualnych, spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielców oraz inne podmioty państwowe i prywatne.
Nasza oferta obejmuje całe spektrum działań związanych z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami.

 Mamy świadomość, że każda nieruchomość jest inna, ma swoje indywidualne potrzeby a właściciele związane z nimi cele i oczekiwania. Dlatego zawsze przygotowanie wiążącej oferty poprzedzamy gruntowną analizą obydwu tych aspektów, wizytami w nieruchomościach, rozmowami z Zarządami oraz w miarę możliwości z ich mieszkańcami lub użytkownikami. W rezultacie otrzymują Państwo  dedykowaną Wam propozycję współpracy, która wpisuje się w jeden z powyższych wariantów.

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer