Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Wariant eco
Powrót do: Strona główna

Oferty tego typu kierujemy do Klientów, którzy potrzebują jedynie konsultacji bądź wsparcia w prowadzeniu, przez nich, spraw nieruchomości w zakresie księgowym ponieważ, jak wiemy z naszej praktyki, właśnie ten aspekt w związku ze stałymi i szybkimi zmianami przepisów oraz bogatym orzecznictwem, nawet dla bardzo prężnych i niezależnych Właścicieli, może być powodem wielu kłoptów i okazją do popełnienia błędów.

Oferty eco to propozycja dla Klientów, którzy większość spraw dotyczących nieruchomości chcą pozostawić w swoich rękach a poszukują profesjonalnego podmiotu, który zajmie się jedynie ściśle określonym, w umowie, zakresem czynności a w wyjątkowych sytuacjach pełnić będzie rolę doradczą.

Ze względu na ograniczony zakres usługi jest ona, w naszej ofercie, najtańsza niemniej cały czas świadczona na najwyższym poziomie.

Chcielibyśmy zaskakiwać tylko szybkimi i pozytywnymi zmianami w Waszych nieruchomościach a nie dodatkowymi kosztami dlatego wybierając naszą ofertę nie zapłacicie dodatkowo za korespondencję.

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer