Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Obsługa eksploatacyjna
Powrót do: Strona główna

Współcześnie obsługa eksploatacyjna to zdecydowanie więcej niż umyte schody czy skoszone trawniki. Każda nieruchomość, ze względu swoją specyfikę i wyjątkowość zamieszkujących lub korzystających z niej ludzi, wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zależy nam aby Administratorzy nie bywali w nieruchomościach ale aby w nich byli, aby wnikliwie i na bieżąco znali i realizowali zarówno potrzeby nieruchomości jak i ich mieszkańców wynikające z podpisanych umów o zarządzanie w ramach swoich uprawnień oraz kompetencji.

W zakresie eksploatacyjnej obsługi nieruchomości oferujemy m.in.:

 • protokolarne przejęcie dokumentacji eksploatacyjnej nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera;
 • jej przechowywanie i nadzór;
 • prowadzenie na bieżąco wykazu lokali, ich właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie ewidencji liczby osób zamieszkujących lub stale przebywających w lokalach na podstawie oświadczeń właścicieli;
 • skierowanie do nieruchomości dedykowanego jej Administratora, którego obecność każdorazowo dostosowana jest do potrzeb nieruchomości i oczekiwań mieszkańców;
 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości;
 • utrzymanie stałego kontaktu z mieszkańcami i Zarządami Wspólnot, udzielanie im wyczerpujących informacji dotyczących zagadnień eksploatacyjnych administrowanej nieruchomości, przyjmowanie uwag i - w miarę możliwości - bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;
 • zbieranie ofert na usługi lub roboty z zakresu eksploatacji oraz nadzór nad ich właściwym wykonaniem ze szczególnym uwzględnieniem ceny, jakości, terminowości i zgodności efektu finalnego z ofertą, wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora;
 • zawieranie umów ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości wraz z prowadzeniem ich rejestru;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w tym zawiadomienie o zebraniach;
 • przeprowadzenie głosowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania;
 • analiza kosztów ponoszonych przez nieruchomość w zakresie jej bieżącej eksploatacji wraz poszukiwaniem możliwości ich obniżenia;
Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer