Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
ISO 9001:2015
Powrót do: Strona główna

Polityka Jakości firmy:


Zarządzanie Nieruchomościamii Inwestycjami „ZEST” Spółka z 0.0.
Z Polityki Jakości OIGN wynika Polityka Jakości Spółki „ZEST”, która brzmi następująco:
Doskonalenie formy i wypracowanie indywidualnego, charakterystycznego stylu zarządzania
nieruchomościami, w oparciu o który Spółka będzie identyfikowana na rynku wśród istniejącej
konkurencji, poprzez ciągłe dążenie do osiągania zadowolenia KLIENTA na coraz wyższym
poziomie satysfakcji, wczuwając się w JEGO problemy i wychodząc na przeciw JEGO
oczekiwaniom. Działalność Firmy oparta jest o podejścia procesowe.
Punktem wyjścia realizacji Polityki Jakości Firmy jest strategiczne zaangażowanie Zarządu Spółki
w kompleksowe Zarządzanie Jakością, powodujące zmiany kultury organizacyjnej oparte na
przekonaniu, że Jakość nie stanowibliżej nieokreślonego stanu ideału, lecz jest obiektywnym celem,
do którego należy dążyć. Kierownictwo zapewnia zasoby do realizacji celów jakości.

 

Polityka jakości

 
Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer