• Elektroniczna kartoteka właściciela służy użytkownikom lokali do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat.

  • Dane te dostępne są przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu, co znacznie ułatwia śledzenie swoich wpłat i rozliczeń ze wspólnotą.

  • Kartotekę elektroniczną można oglądać przy pomocy standardowej przeglądarki internetu a zatem nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania.

  • Kartoteka dostępna jest tylko po podaniu ID użytkownika i hasła, a każdy właściciel uzyskuje dostęp wyłącznie do swoich danych.

  • Identyfikator użytkownika i hasło dostępu do eBOk uzyskać można, w siedzibie firmy ZEST ul. Wrzeciono 65 lokal użytkowy nr 3

  • Ze względu na ochronę danych osobowych hasła mogą uzyskać tylko właściciele lokali osobiście.

  • Dostępna jest instrukcja do aplikacji eBOK w formacie PDF


  • eBOK